Изложбени щандове
+359 2 962 68 20, +359 888 325 585

Engel

Изложбен щанд на Engel, проектиран и изграден в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР София. В голямото море от фирми Enge залага на ясно очертан тип услуги при покупко-продажба на апартаментен тип имоти. Концентрирали сме дейността си в малко на брой офиси и работим в малки екипи. Това ни прави мобилни и първи в нашата работа. .

Адрес

5 Bogdan Str, 1505 Sofia, Bulgaria
Phone: +359 2 962 68 20
Mobile: +359 888 325 585
Website: www.prefixbg.com/
Email: info@prefixbg.com